Voordelen lidmaatschap

lidmaatschap

> Uw pensioen, onze zorg
> Samen sterk
> Al vanaf 55 jaar
> Altijd goed geïnformeerd
> Nuttig netwerk
> In contact met oud-collega’s
> Al meer dan 7.500 leden
> Samen staan we sterk

Als oud-medewerker van de Rabobank Groep staat u niet alleen. In de afgelopen 15 jaar is de Vereniging Gepensioneerden Rabobank - kortweg VG-Rabobank - uitgegroeid tot een betrouwbare vereniging die zich sterk maakt voor uw collectieve belangen op het terrein van pensioenen, extra voorzieningen en zorgverzekering. Voor u en voor inmiddels ruim 7500 leden.

De kracht van coöperatie

Of u nu al jaren van uw pensioen geniet of dat u uw opgebouwde pensioen en andere voorzieningen op het gebied van zorg, welzijn en wonen alvast een goede toekomst wilt geven: VG-Rabobank gebruikt de kracht van coöperatie om de belangen van oud-medewerkers en hun nabestaanden optimaal te dienen.

Verworven rechten

Dat laatste is nu belangrijker dan ooit: ‘verworven rechten’ zijn immers niet langer vanzelfsprekend. Dat geldt voor arbeidsvoorwaarden, maar zeker ook – en misschien wel vooral – voor pensioen en zorg. Stijgende kosten, uitholling van het aanbod en verslechtering van voorwaarden zijn zaken waar u als individu niet veel aan kunt veranderen. VG-Rabobank wel. Als lid van de Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden NVOG maken wij bovendien een vuist naar politiek en overheid, met koopkrachtbehoud als belangrijkste doel. Daarbij geldt de macht van het getal: hoe meer leden, hoe meer gewicht aan onze stem wordt toegekend.

Uw belangen, onze zorg

VG-Rabobank is een gekend en gerespecteerd gesprekspartner voor Rabobank en haar Pensioenfonds. Bij het behartigen van uw belangen overlegt en onderhandelt VG-Rabobank waar nodig met (onderdelen van) Rabobank en het Rabobank Pensioenfonds. Over pensioenen en uitkeringen bijvoorbeeld en over aanvulling op de WAO/WIA en de zorgverzekering. VG-Rabobank draagt leden voor bij verkiezingen van het bestuur en het verantwoordingsorgaan van het Pensioenfonds. En met het directoraat HR van Rabobank onderhandelt VG- Rabobank over specifieke voorwaarden in de collectieve zorgverzekering. Thema’s op het gebied van Zorg, Welzijn en Wonen zijn ons aandachtsgebied. Dus uw belangen, onze zorg.

Met elkaar verbonden

VG-Rabobank heeft ook een verbindende functie. Twintig afdelingen door het hele land vormen het hart van de vereniging. Zij bevorderen goede contacten tussen u en uw oud-collega’s. Een sociaal netwerk waarin u zich thuis zult voelen. En met elkaar staan wij voor het behouden en versterken van de goede band tussen Rabobank en haar oud-medewerkers.

Voor wie maken wij ons sterk?

VG-Rabobank komt op voor de belangen van gepensioneerden, niet-actieve en voormalig medewerkers van Rabobank Nederland, lokale Rabobanken, Schretlen & Co NV, De Lage Landen International BV, Rabobank Vastgoed en Obvion NV.

Denk hierbij aan:

  • Pensioengerechtigden
  • Ex-medewerkers vanaf 55 jaar
  • Medewerkers met:een non-activiteitsregeling of een arbeidsongeschiktheidspensioen
  • Weduwen en weduwnaars van gepensioneerden en medewerkers.

Alleen thuis of samen verder?

In de komende jaren zullen veel arbeidsplaatsen bij Rabobank verdwijnen. Verliest u uw baan? Dan is het nu meer dan ooit van belang om op te komen voor uw opgebouwde pensioen, zorgverzekering en extra voorzieningen. Sluit u nu aan bij VG-Rabobank, zodat wij ons ook voor uw belangen sterk kunnen maken. U blijft zo bovendien op de hoogte van de laatste ontwikkelingen, u kunt u inzetten binnen de vereniging en voor de samenleving en het netwerk van oud-collega’s biedt nieuwe kansen om actief te blijven.

Goed georganiseerd

Al deze activiteiten kan VG-Rabobank alleen waarmaken door een goede organisatie. Twintig afdelingen dus, elk met een eigen bestuur. Het landelijk bestuur zet de grote lijnen uit en organiseert kennis en kunde in drie commissies: ‘Pensioenen’, ‘Zorg, Welzijn en Wonen’ en ‘Communicatie.’ 

Altijd op de hoogte

Om u op de hoogte te houden van het laatste nieuws over uw pensioen en zorg is er de website: www.vgrabobank.nl. Ook ontvangt u vijf keer per jaar het ledenmagazine RaboBand met nieuws, achtergronden bij het nieuws en interessante artikelen

aanmeldenWord nu lid

Bent u nog geen lid? Samen met u staan wij nog sterker. U bent altijd op de hoogte en u kunt gebruik maken van ons nuttige netwerk van oud-collega’s. De jaarlijkse contributie bedraagt momenteel € 25,-. Als u wilt kunt u hierbij direct uw belangstelling opgeven voor een actieve inbreng binnen de vereniging. U kunt ook kiezen voor een (gratis) kennismakingsperiode van maximaal 6 maanden als aspirant-lid. Gebruik de rode knop hiernaast om uw aanmelding als (aspirant-)lid te regelen!